TODAYS CELEBRITY BIRTHDAYS

1945-NEIL YOUNG
1961-NADIA COMANECI
1966-DAVID SCHWIMMER
1968-SAMMY SOSA
1970-TONYA HARDING
1980-RYAN GOSLING

Comments